2 hũ kim loại mới phát lộ trên Yên Tử: Nhiều khả năng niên đại thời Trần

2 hũ kim loại vừa được phát hiện trên Yên Tử. Ảnh: CTV
2 hũ kim loại vừa được phát hiện trên Yên Tử. Ảnh: CTV
2 hũ kim loại vừa được phát hiện trên Yên Tử. Ảnh: CTV
Lên top