16 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019

Vở diễn dự thi đầu tiên “Triết Vương Trịnh Tùng” – Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.
Vở diễn dự thi đầu tiên “Triết Vương Trịnh Tùng” – Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.
Vở diễn dự thi đầu tiên “Triết Vương Trịnh Tùng” – Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.
Lên top