13 năm mới đạt giải Mai Vàng, Văn Phượng: "Tôi không kém may mắn"

Văn Phượng đoạt giải Mai Vàng sau 13 năm làm nghề. Ảnh: NSCC, BTC
Văn Phượng đoạt giải Mai Vàng sau 13 năm làm nghề. Ảnh: NSCC, BTC
Văn Phượng đoạt giải Mai Vàng sau 13 năm làm nghề. Ảnh: NSCC, BTC
Lên top