10 đầu bếp nổi tiếng thế giới tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế 2019

Đầu bếp Hoàng Thị Ánh Tuyết (đội nón) bên gian hàng Cao lầu.
Đầu bếp Hoàng Thị Ánh Tuyết (đội nón) bên gian hàng Cao lầu.
Đầu bếp Hoàng Thị Ánh Tuyết (đội nón) bên gian hàng Cao lầu.
Lên top