Yếu tố tạo nên thành công của “30 chưa phải là hết” và "Điên thì có sao"?

2 bộ phim Hoa, Hàn đều có sức hút riêng. Ảnh: Poster phim, cắt từ clip.
2 bộ phim Hoa, Hàn đều có sức hút riêng. Ảnh: Poster phim, cắt từ clip.
2 bộ phim Hoa, Hàn đều có sức hút riêng. Ảnh: Poster phim, cắt từ clip.
Lên top