Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của ảnh báo chí là tính thời sự

Nhà báo Nguyễn Việt Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhà báo Nguyễn Việt Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhà báo Nguyễn Việt Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top