Họa sĩ Bùi Thanh Tâm:

Ý niệm đương đại và cái hồn văn hóa dân gian

Tác phẩm “Chiến tranh I , II, III“, kích thước: 180 cm x 375 cm Chất liệu: vàng lá, tranh đông hồ, hàng trống, kim hoàng...Sáng tác năm 2020.
Tác phẩm “Chiến tranh I , II, III“, kích thước: 180 cm x 375 cm Chất liệu: vàng lá, tranh đông hồ, hàng trống, kim hoàng...Sáng tác năm 2020.
Tác phẩm “Chiến tranh I , II, III“, kích thước: 180 cm x 375 cm Chất liệu: vàng lá, tranh đông hồ, hàng trống, kim hoàng...Sáng tác năm 2020.
Lên top