Xúc động trao Giải Báo chí quốc gia cho cố nhà báo Nguyễn Đình Quân

Nhà báo Nguyễn Đình Quân
Nhà báo Nguyễn Đình Quân