Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xúc động MV “Lời con muốn nói” tặng mẹ ngày 20.10

Hình ảnh trong MV Lời con muốn nói.
Hình ảnh trong MV Lời con muốn nói.