Xúc động MV “Lời con muốn nói” tặng mẹ ngày 20.10

Hình ảnh trong MV Lời con muốn nói.
Hình ảnh trong MV Lời con muốn nói.