Xuất bản sách về di sản: Đưa di sản đến gần hơn với công chúng

Viện Bảo tồn di tích, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp ra mắt 3 cuốn sách mới. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN
Viện Bảo tồn di tích, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp ra mắt 3 cuốn sách mới. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN
Viện Bảo tồn di tích, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp ra mắt 3 cuốn sách mới. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN
Lên top