Xuân về say điệu hát Then

Hát Then là văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của người Tày. Ảnh: Đức Minh.
Hát Then là văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của người Tày. Ảnh: Đức Minh.
Hát Then là văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của người Tày. Ảnh: Đức Minh.
Lên top