Xuân Mai, Angela Phương Trinh và sao nhí một thời: Người ở ẩn, người khổ sở

Xuân Mai, Angela Phương Trinh và các sao nhí không giữ được hào quang khi trưởng thành. Ảnh: Cắt phim, CTCC
Xuân Mai, Angela Phương Trinh và các sao nhí không giữ được hào quang khi trưởng thành. Ảnh: Cắt phim, CTCC
Xuân Mai, Angela Phương Trinh và các sao nhí không giữ được hào quang khi trưởng thành. Ảnh: Cắt phim, CTCC
Lên top