Kỳ cuối:

Xứ Thanh ký sự: Tính cách tre

Quang cảnh thành phố Thanh Hóa hôm nay. Ảnh: Nguyễn Trường
Quang cảnh thành phố Thanh Hóa hôm nay. Ảnh: Nguyễn Trường
Quang cảnh thành phố Thanh Hóa hôm nay. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top