Kỳ 3:

Xứ Thanh ký sự: Sông Mã - hai chiều thời gian

Ngôi nhà hai vợ chồng anh Di Văn Luật và chị Ngân Thị Sen (dân tộc Thái) ở bản Lót trước giờ đám cưới. Ảnh: Nguyễn Trường
Ngôi nhà hai vợ chồng anh Di Văn Luật và chị Ngân Thị Sen (dân tộc Thái) ở bản Lót trước giờ đám cưới. Ảnh: Nguyễn Trường
Ngôi nhà hai vợ chồng anh Di Văn Luật và chị Ngân Thị Sen (dân tộc Thái) ở bản Lót trước giờ đám cưới. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top