Kỳ 4:

Xứ Thanh ký sự: Ngày mới ở Na Mèo

Nụ cười sơn cước của một bà mẹ ở chợ phiên hữu nghị Việt-Lào thường kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần ở cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn-Thanh Hóa) Ảnh: Nguyễn Trường
Nụ cười sơn cước của một bà mẹ ở chợ phiên hữu nghị Việt-Lào thường kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần ở cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn-Thanh Hóa) Ảnh: Nguyễn Trường
Nụ cười sơn cước của một bà mẹ ở chợ phiên hữu nghị Việt-Lào thường kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần ở cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn-Thanh Hóa) Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top