Kỳ 2:

Xứ Thanh ký sự: Đi qua sông Mã

Bà Nguyễn Thị Miên trước mộ bà Nguyễn Thị Thái, cả hai người đều là công nhân giao thông trước đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Bà Nguyễn Thị Miên trước mộ bà Nguyễn Thị Thái, cả hai người đều là công nhân giao thông trước đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Bà Nguyễn Thị Miên trước mộ bà Nguyễn Thị Thái, cả hai người đều là công nhân giao thông trước đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top