Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kỳ 2:

Xứ Thanh ký sự: Đi qua sông Mã

Bà Nguyễn Thị Miên trước mộ bà Nguyễn Thị Thái, cả hai người đều là công nhân giao thông trước đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Bà Nguyễn Thị Miên trước mộ bà Nguyễn Thị Thái, cả hai người đều là công nhân giao thông trước đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Bà Nguyễn Thị Miên trước mộ bà Nguyễn Thị Thái, cả hai người đều là công nhân giao thông trước đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top