Kỳ 1:

Xứ Thanh ký sự

Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng (đội mũ) trong một lần trở lại Quảng Trị. Ảnh: P.X.D
Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng (đội mũ) trong một lần trở lại Quảng Trị. Ảnh: P.X.D
Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng (đội mũ) trong một lần trở lại Quảng Trị. Ảnh: P.X.D
Lên top