Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kỳ 1:

Xứ Thanh ký sự

Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng (đội mũ) trong một lần trở lại Quảng Trị. Ảnh: P.X.D
Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng (đội mũ) trong một lần trở lại Quảng Trị. Ảnh: P.X.D
Đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng (đội mũ) trong một lần trở lại Quảng Trị. Ảnh: P.X.D
Lên top