Xã không có tiền, đình Chợ Trổ vẫn giữ lại dựng ở Khu lưu niệm Nguyễn Du

Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.
Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.
Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.
Lên top