Vướng quảng cáo “lố” - nghệ sĩ là người tiếp tay và cũng là nạn nhân

Hoa hậu H’Hen Niê bị lấy hình ảnh trái phép quảng cáo sản phẩm. Ảnh: NSCC
Hoa hậu H’Hen Niê bị lấy hình ảnh trái phép quảng cáo sản phẩm. Ảnh: NSCC
Hoa hậu H’Hen Niê bị lấy hình ảnh trái phép quảng cáo sản phẩm. Ảnh: NSCC
Lên top