Vụ mộ của vợ vua Tự Đức bị san ủi: Sẽ xây dựng lại ở vị trí cũ

Sau khi bị san ủi, mất hai ngày cơ quan chức năng và người dân mới tìm ra tấm bia đá cổ được ghi bằng chữ Hán là: "Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị Thụy Thục Thuận Chi Mộ". Ảnh: PHÚC ĐẠT.
Sau khi bị san ủi, mất hai ngày cơ quan chức năng và người dân mới tìm ra tấm bia đá cổ được ghi bằng chữ Hán là: "Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị Thụy Thục Thuận Chi Mộ". Ảnh: PHÚC ĐẠT.
Sau khi bị san ủi, mất hai ngày cơ quan chức năng và người dân mới tìm ra tấm bia đá cổ được ghi bằng chữ Hán là: "Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị Thụy Thục Thuận Chi Mộ". Ảnh: PHÚC ĐẠT.
Lên top