Vụ 2 hũ đồng cổ phát lộ trên Yên Tử: Đã an vị cho các bậc tiền nhân

2 hũ đồng cổ phát lộ trên Yên Tử. Ảnh: CTV
2 hũ đồng cổ phát lộ trên Yên Tử. Ảnh: CTV
2 hũ đồng cổ phát lộ trên Yên Tử. Ảnh: CTV
Lên top