Vợ Xuân Bắc khóc, kể chuyện bị chèn ép: Có thể bị xử lý nếu nói không đúng!

Trường Cao Đăng Nghệ thuật Hà Nội - nơi giảng viên Nguyễn Hồng Nhung đang công tác.
Trường Cao Đăng Nghệ thuật Hà Nội - nơi giảng viên Nguyễn Hồng Nhung đang công tác.