Vợ chồng Hương Baby - Tuấn Hưng giải cứu nông sản Hải Dương

Vợ chồng nam ca sĩ Tuấn Hưng nhanh chóng hỗ trợ, giải cứu rau củ cho bà con Hải Dương. Ảnh: NVCC.
Vợ chồng nam ca sĩ Tuấn Hưng nhanh chóng hỗ trợ, giải cứu rau củ cho bà con Hải Dương. Ảnh: NVCC.
Vợ chồng nam ca sĩ Tuấn Hưng nhanh chóng hỗ trợ, giải cứu rau củ cho bà con Hải Dương. Ảnh: NVCC.
Lên top