Việt Trinh và sao Người đẹp Tây Đô sau 24 năm: Người qua đời, người ly hôn

Dàn sao Người đẹp Tây Đô sau 24 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Dàn sao Người đẹp Tây Đô sau 24 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Dàn sao Người đẹp Tây Đô sau 24 năm có nhiều thăng trầm. Ảnh: Cắt phim
Lên top