Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Trinh tình tứ với Lý Hùng trên ghế nóng