Việt Hương xúc động, cúi đầu cảm phục diễn viên Quốc Tuấn