Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Hương xúc động, cúi đầu cảm phục diễn viên Quốc Tuấn