Vì sao trên mũ quan văn triều Nguyễn lại có rồng 4 móng?

Hình ảnh rồng 4 móng trên mũ quan triều Nguyễn đang được đấu giá ở Tây Ban Nha.
Hình ảnh rồng 4 móng trên mũ quan triều Nguyễn đang được đấu giá ở Tây Ban Nha.
Hình ảnh rồng 4 móng trên mũ quan triều Nguyễn đang được đấu giá ở Tây Ban Nha.
Lên top