Vì sao fan lại tranh luận về 2 thành viên Rosé và Jisoo nhóm Blackpink?

Fan của Jisoo và Rosé nhóm Blackpink mong YG quan tâm hai thành viên hơn. Ảnh: MV.
Fan của Jisoo và Rosé nhóm Blackpink mong YG quan tâm hai thành viên hơn. Ảnh: MV.
Fan của Jisoo và Rosé nhóm Blackpink mong YG quan tâm hai thành viên hơn. Ảnh: MV.
Lên top