Vì sao được coi là “độc nhất", Tượng Phật ngồi lưng vua vẫn có bản sao?

Sư Thích Diệu Mơ rất tự hào với những báu vật tại ngôi chùa mình đang trụ trì. Ảnh: P.V
Sư Thích Diệu Mơ rất tự hào với những báu vật tại ngôi chùa mình đang trụ trì. Ảnh: P.V
Sư Thích Diệu Mơ rất tự hào với những báu vật tại ngôi chùa mình đang trụ trì. Ảnh: P.V
Lên top