Những ấn tượng đặc biệt

Về hai giám khảo khách mời trong tập 11 The Face

Bà Trần Uyên Phương thẳng thắn góp ý cho đội Minh Hằng trong thử thách.
Bà Trần Uyên Phương thẳng thắn góp ý cho đội Minh Hằng trong thử thách.
Bà Trần Uyên Phương thẳng thắn góp ý cho đội Minh Hằng trong thử thách.
Lên top