Vẻ đẹp Vườn nhà gốm Lái Thiêu

Anh Dương Minh Tâm, 43 tuổi chuyên tạo hình bàn xoay.
Anh Dương Minh Tâm, 43 tuổi chuyên tạo hình bàn xoay.
Anh Dương Minh Tâm, 43 tuổi chuyên tạo hình bàn xoay.
Lên top