Vẽ biển trên những con sò

La Như Long là một người cởi mở và thân thiện. Ảnh: V.VĂN
La Như Long là một người cởi mở và thân thiện. Ảnh: V.VĂN
La Như Long là một người cởi mở và thân thiện. Ảnh: V.VĂN
Lên top