Văn Phượng trong Mẹ ghẻ: “Tấm bi kịch về người phụ nữ mất con”

Cảnh quay lấy nước mắt khán giả của Văn Phượng. Ảnh: ĐPCC
Cảnh quay lấy nước mắt khán giả của Văn Phượng. Ảnh: ĐPCC
Cảnh quay lấy nước mắt khán giả của Văn Phượng. Ảnh: ĐPCC
Lên top