Văn Phượng của Mẹ ghẻ: Trở về vai "đúng tuổi"có dễ?

Nữ diễn viên luôn mong muốn bản thân đổi mới với các vai diễn. Ảnh: NSCC
Nữ diễn viên luôn mong muốn bản thân đổi mới với các vai diễn. Ảnh: NSCC
Nữ diễn viên luôn mong muốn bản thân đổi mới với các vai diễn. Ảnh: NSCC
Lên top