Văn hóa Việt với các hệ giá trị mới

Người Dao đỏ ở Y Tý thêu khăn diện Tết. Ảnh: Việt Văn
Người Dao đỏ ở Y Tý thêu khăn diện Tết. Ảnh: Việt Văn
Người Dao đỏ ở Y Tý thêu khăn diện Tết. Ảnh: Việt Văn
Lên top