Văn hóa mừng lúa mới của người Jrai ở Tây Nguyên

Mâm cúng lúa mới đầy đủ rượu thịt. Ảnh HN
Mâm cúng lúa mới đầy đủ rượu thịt. Ảnh HN
Mâm cúng lúa mới đầy đủ rượu thịt. Ảnh HN
Lên top