Văn hóa, lịch sử và “Bảo tàng sông Hương” của Huế

Ngôi từ đường, nơi có Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Ngôi từ đường, nơi có Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Ngôi từ đường, nơi có Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top