Vẫn giữ đình Chợ Trổ ở di tích Nguyễn Du, phục dựng đình khác "trả"?

Một người con xã Bùi La Nhân bày tỏ quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ. Ảnh: Trần Tuấn
Một người con xã Bùi La Nhân bày tỏ quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ. Ảnh: Trần Tuấn
Một người con xã Bùi La Nhân bày tỏ quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top