Vẫn cần có nhà hát xứng tầm

Tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.
Tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.
Tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.
Lên top