Vẫn cần có nhà hát xứng tầm

Tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.
Tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.