Ủng hộ toàn bộ tiền đấu giá sách của bác sĩ Trần Quốc Khánh cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

Sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”. Ảnh: NXB
Sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”. Ảnh: NXB
Sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”. Ảnh: NXB
Lên top