Ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử phát triển du lịch

Lễ ký kết hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Ảnh: Đ.H
Lễ ký kết hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Ảnh: Đ.H
Lễ ký kết hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Ảnh: Đ.H
Lên top