TWICE gây bất ngờ khi vượt qua Blackpink và BTS ở thị trường quốc tế

Nhóm bất ngờ vượt qua BTS, Blackpink lập thành tích quốc tế. Ảnh: Chụp màn hình
Nhóm bất ngờ vượt qua BTS, Blackpink lập thành tích quốc tế. Ảnh: Chụp màn hình
Nhóm bất ngờ vượt qua BTS, Blackpink lập thành tích quốc tế. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top