Theo dấu tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại chỉ còn trong ảnh:

Tuyến đường sắt huyền thoại chẳng còn gì ngoài những thước phim và hình ảnh

Lên top