Tượng quỷ ở khu du lịch Quỷ Núi: Chưa được cấp phép?

Một bức tượng có hình thái phản cảm ở khu du lịch Quỷ Núi, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh Thanh Hải
Một bức tượng có hình thái phản cảm ở khu du lịch Quỷ Núi, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh Thanh Hải
Một bức tượng có hình thái phản cảm ở khu du lịch Quỷ Núi, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh Thanh Hải
Lên top