Tượng phật bằng đồng tại Sa Pa được công nhận cao nhất châu Á

Tượng phật bằng đồng cao nhất Châu Á tại Sa Pa.
Tượng phật bằng đồng cao nhất Châu Á tại Sa Pa.
Tượng phật bằng đồng cao nhất Châu Á tại Sa Pa.
Lên top