Tưng bừng ngày Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh về thăm trường cũ

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh về thăm trường cũ THCS Mỹ Hóa (TP.Bến Tre)
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh về thăm trường cũ THCS Mỹ Hóa (TP.Bến Tre)
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh về thăm trường cũ THCS Mỹ Hóa (TP.Bến Tre)