Tục lệ tắm lá mùi chiều 30 Tết Nguyên Đán có ý nghĩa gì?

Tục lệ tắm lá mùi chiều 30 đã có từ lâu đời. Ảnh: songhuuco.vn
Tục lệ tắm lá mùi chiều 30 đã có từ lâu đời. Ảnh: songhuuco.vn
Tục lệ tắm lá mùi chiều 30 đã có từ lâu đời. Ảnh: songhuuco.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top