Từ triển lãm tranh sơn mài của nhóm Sơn Ta Việt Nam: Đẹp nhưng chưa đột phá

Tác phẩm “Sen II” của Đỗ Đức Khải - 75x110cm, 2020. Ảnh: Vũ Lâm cung cấp
Tác phẩm “Sen II” của Đỗ Đức Khải - 75x110cm, 2020. Ảnh: Vũ Lâm cung cấp
Tác phẩm “Sen II” của Đỗ Đức Khải - 75x110cm, 2020. Ảnh: Vũ Lâm cung cấp
Lên top