Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân:

Từ thợ cạo mủ caosu đến “huyền thoại truyện tranh”

Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân tại nhà riêng. Ảnh: V.V
Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân tại nhà riêng. Ảnh: V.V
Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân tại nhà riêng. Ảnh: V.V
Lên top