Từ phim “Vị” nghĩ về góc nhìn cuộc sống của đạo diễn

Có nhiều cảnh nóng, phim “Vị” bị cấm chiếu tại Việt Nam. Ảnh: L.Đ
Có nhiều cảnh nóng, phim “Vị” bị cấm chiếu tại Việt Nam. Ảnh: L.Đ
Có nhiều cảnh nóng, phim “Vị” bị cấm chiếu tại Việt Nam. Ảnh: L.Đ
Lên top